WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) ’†‰Ø (Nr. Vol.) ™Â Nanjio Other


K46N1505 âW–å_èñW

chan2 men2 nian1 song4 ji2

Alternative title: âW–å_èñW  chan2 men2 nian1 song4 ji2

‘召˜©æ¡—¥•” 
Œd&C0-BFDB; hui4 chen2   [q]   30 Šª

Canonical Sources

CanonVol.Nr.Page
‚—í46K15050001

Structural Division

 1. ™É‘æˆê juan4 di4 yi1
  1. ‘åæS¢‘¸ç׉ޕ¶˜Å1 da4 jue2 shi4 zun1 shi4 jia1 wen2 fo2
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 2. ™É‘æ“ñ juan4 di4 er4
  1. ‘åæS¢‘¸ç׉ޕ¶—¥2 da4 jue2 shi4 zun1 shi4 jia1 wen2 lü4
  2. ¼“Vœä‰»Œ«¹1 xi1 tian1 ying1 hua4 xian2 sheng4
  3. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 3. ™É‘æŽO juan4 di4 san1
  1. ¼“Vœä‰»Œ«¹2 xi1 tian1 ying1 hua4 xian2 sheng4
  2. ¼“V‘dŽt xi1 tian1 zu1 shi1
  3. ’†‰Ø‘æˆê¢ zhong1 hua1 di4 yi1 shi4
  4. ’B–‘åŽtŽk–@ da2 mo2 da4 shi1 si4 fa3
  5. ’B–“ñ¢ da2 mo2 er4 shi4
  6. Œd‰Â‘åŽt hui4 ke3 da4 shi1
  7. Žk–@ si4 fa3
  8. ’B–ŽO¢ da2 mo2 san1 shi4
  9. ‘mc0-c0f6‘åŽtŽk–@ seng1 can4 da4 shi1 si4 fa3
  10. ’B–Žl¢ da2 mo2 si4 shi4
  11. “¹M‘åŽtŽk–@ dao4 xin4 da4 shi1 si4 fa3
  12. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 4. ™É‘æŽl juan4 di4 si4
  1. ’B–ŒÜ¢O”E‘åŽtŽk–@ da2 mo2 wu3 shi4 hong2 ren3 da4 shi1 si4 fa3
  2. ’B–˜Z¢Œd”\‘åŽtŽk–@1 da2 mo2 liu4 shi4 hui4 neng2 da4 shi1 si4 fa3
  3. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 5. ™É‘æŒÜ juan4 di4 wu3
  1. ’B–˜Z¢Œd”\‘åŽtŽk–@2 da2 mo2 liu4 shi4 hui4 neng2 da4 shi1 si4 fa3
  2. ’B–˜Z¢“ŽRŒdˆÀš ŽtŽk–@ da2 mo2 liu4 shi4 song1 shan1 hui4 an1 guo2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–Žµ¢““ŽR”jâ}šÖ˜a®Žk–@ da2 mo2 qi1 shi4 song1 song1 shan1 po4 zao4 duo4 he2 shang4 si4 fa3
  4. ’B–Žµ¢“ì›Ôœåæ¨âWŽtŽk–@ da2 mo2 qi1 shi4 nan2 yue4 huai2 rang4 chan2 shi1 si4 fa3
  5. ’B–Žµ¢‹gB´Œ¹ŽRsŽv_ŽtŽk–@ da2 mo2 qi1 shi4 ji2 zhou1 qing1 yuan2 shan1 xing2 si1 shen2 shi1 si4 fa3
  6. ’B–Žµ¢“ì—zŒd’‰š ŽtŽk–@ da2 mo2 qi1 shi4 nan2 yang2 hui4 zhong1 guo2 shi1 si4 fa3
  7. ’B–Žµ¢“ŽR•ŽââWŽtŽk–@ da2 mo2 qi1 shi4 song1 shan1 pu3 ji4 chan2 shi1 si4 fa3
  8. ’B–”ª¢]¼“¹ˆêâWŽtŽk–@ da2 mo2 ba1 shi4 jiang1 xi1 dao4 yi1 chan2 shi1 si4 fa3
  9. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 6. ™É‘æ˜Z juan4 di4 liu4
  1. ’B–”ª¢]¼“¹ˆêâWŽtŽk–@2 da2 mo2 ba1 shi4 jiang1 xi1 dao4 yi1 chan2 shi1 si4 fa3
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 7. ™É‘掵 juan4 di4 qi1
  1. ’B–”ª¢]¼“¹ˆêâWŽtŽk–@3 da2 mo2 ba1 shi4 jiang1 xi1 dao4 yi1 chan2 shi1 si4 fa3
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 8. ™É‘攪 juan4 di4 ba1
  1. ’B–”ª¢]“¹ˆêâWŽtŽk–@4 da2 mo2 ba1 shi4 jiang1 dao4 yi1 chan2 shi1 si4 fa3
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 9. ™É‘æ‹ã juan4 di4 jiu3
  1. ™Ëå]’B–”ª¢“ì›ÜÎ“ªŠó‘JâWŽtŽk–@ pang2 yun4 da2 mo2 ba1 shi4 nan2 yan2 shi2 tou2 xi1 qian1 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–‹ã¢^B•SäŽRœåŠCâWŽtŽk–@1 da2 mo2 jiu3 shi4 hong2 zhou1 bai3 zhang4 shan1 huai2 hai3 chan2 shi1 si4 fa3
  3. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 10. ™É‘æ\ juan4 di4 shi2
  1. ’B–‹ã¢^B•SäŽRœåŠCâWŽtŽk–@2 da2 mo2 jiu3 shi4 hong2 zhou1 bai3 zhang4 shan1 huai2 hai3 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–‹ã¢’rB“ìò•ŠèâWŽk–@1 da2 mo2 jiu3 shi4 chi2 zhou1 nan2 quan2 pu3 yuan4 chan2 si4 fa3
  3. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 11. ™É‘æ\ˆê juan4 di4 shi2 yi1
  1. ’B–‹ã¢’rB“ìò•ŠèâWŽtŽk–@2 da2 mo2 jiu3 shi4 chi2 zhou1 nan2 quan2 pu3 yuan4 chan2 shi1 si4 fa3
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 12. ™É‘æ\“ñ juan4 di4 shi2 er4
  1. ’B–‹ã¢’rB“ìò•ŠèâWŽtŽk–@3 da2 mo2 jiu3 shi4 chi2 zhou1 nan2 quan2 pu3 yuan4 chan2 shi1 si4 fa3
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 13. ™É‘æ\ŽO juan4 di4 shi2 san1
  1. ’B–‹ã¢’rB“ìò•ŠèâWŽtŽk–@4 da2 mo2 jiu3 shi4 chi2 zhou1 nan2 quan2 pu3 yuan4 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–‹ã¢ŒtB‰i•òŽ›è˟ØâWŽtŽk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 jing1 zhou1 yong3 feng4 si4 ling2 tuan1 chan2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–‹ã¢œIŽRŸd›Ž›–@íâWŽtŽk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 lu2 shan1 gui1 bao3 si4 fa3 chang2 chan2 shi1 si4 fa3
  4. ’B–‹ã¢Š—B–’JŽR›“OâWŽtŽk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 pu2 zhou1 mo2 gu3 shan1 bao3 che4 chan2 shi1 si4 fa3
  5. ’B–‹ã¢—H”ÊŽR›ÏâWŽtŽk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 you1 ban1 shan1 bao3 ji1 chan2 shi1 si4 fa3
  6. ’B–‹ã¢‹à—Ë‹“ªŽR’qˆÐâWŽtŽk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 jin1 ling2 niu2 tou2 shan1 zhi4 wei1 chan2 shi1 si4 fa3
  7. ’B–‹ã¢c0-bf43BåZŽRˆÒ™VâWŽtŽk–@1 da2 mo2 jiu3 shi4 li3 zhou1 yao4 shan1 wei2 yan3 chan2 shi1 si4 fa3
  8. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 14. ™É‘æ\Žl juan4 di4 shi2 si4
  1. ’B–‹ã¢c0-bf43BåZŽRˆÒ™VâWŽtŽk–@2 da2 mo2 jiu3 shi4 li3 zhou1 yao4 shan1 wei2 yan3 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–‹ã¢’O‰àŽR“V‘RâWŽtŽk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 dan1 xia2 shan1 tian1 ran2 chan2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–‹ã¢àKB•EžDâWŽk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 tan2 zhou1 zi1 kuang4 chan2 si4 fa3
  4. ’B–‹ã¢àKB‘åì˜a®Žk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 tan2 zhou1 da4 chuan1 he2 shang4 si4 fa3
  5. ’B–‹ã¢’ªB‘å“^˜a®Žk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 chao2 zhou1 da4 dian1 he2 shang4 si4 fa3
  6. ’B–‹ã¢ŒtB“VcŽ›“¹ŒåâWŽtŽk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 jing1 zhou1 tian1 huang2 si4 dao4 wu4 chan2 shi1 si4 fa3
  7. ’B–‹ã¢“‚BŽ‡‹ÊŽR“¹’ÊâWŽtŽk–@ da2 mo2 jiu3 shi4 tang2 zhou1 zi3 yu4 shan1 dao4 tong1 chan2 shi1 si4 fa3
  8. ’B–\¢YB“V—´˜a®Žk–@ da2 mo2 shi2 shi4 hang2 zhou1 tian1 long2 he2 shang4 si4 fa3
  9. ’B–\¢^B‚ˆÀ‘å‹ð˜a®Žk–@ da2 mo2 shi2 shi4 hong2 zhou1 gao1 an1 da4 yu2 he2 shang4 si4 fa3
  10. ’B–\¢àKB“¹ŒáŽR@’qâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 shi4 tan2 zhou1 dao4 wu2 shan1 zong1 zhi4 chan2 shi1 si4 fa3
  11. ’B–\¢àKB‘千ŽRè˗SâWŽtŽk–@2 da2 mo2 shi2 shi4 tan2 zhou1 da4 hong2 shan1 ling2 you4 chan2 shi1 si4 fa3
  12. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 15. ™É‘æ\ŒÜ juan4 di4 shi2 wu3
  1. ’B–\¢àKB‘千ŽRè˗SâWŽtŽk–@2 da2 mo2 shi2 shi4 tan2 zhou1 da4 hong2 shan1 ling2 you4 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\¢^B‰©ŸAŽRŠó‰^âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 shi4 hong2 zhou1 huang2 bo4 shan1 xi1 yun4 chan2 shi1 si4 fa3
  3. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 16. ™É‘æ\˜Z juan4 di4 shi2 liu4
  1. ’B–\¢^B‰©ŸAŽRŠó‰^âWŽtŽk–@2 da2 mo2 shi2 shi4 hong2 zhou1 huang2 bo4 shan1 xi1 yun4 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\¢’ß—ÑŒº‘fâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 shi4 he4 lin2 xuan2 su4 chan2 shi1 si4 fa3
  3. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 17. ™É‘æ\Žµ juan4 di4 shi2 qi1
  1. ’B–\¢c0-bf43B—´àK’MâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 shi4 li3 zhou1 long2 tan2 chong2 xin4 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\¢æâB“Œ‰@œnc0-e7dcâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 shi4 zhao4 zhou1 dong1 yuan4 cong2 shen3 chan2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–\¢ŒÎ“ì’·¹Œi›¨âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 shi4 hu2 nan2 chang2 sha1 jing3 cen2 chan2 shi1 si4 fa3
  4. ’B–\¢àKBác3-3b33“ܝîâWŽtŽk–@1 da2 mo2 shi2 shi4 tan2 zhou1 xue3 yan2 tan2 sheng4 chan2 shi1 si4 fa3
  5. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 18. ™É‘æ\”ª juan4 di4 shi2 ba1
  1. ’B–\¢àKB‰_c3-3b33Œi›¨âWŽtŽk–@2 da2 mo2 shi2 shi4 tan2 zhou1 yun2 yan2 jing3 cen2 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\¢‰Ø’à‘DŽq“¿½âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 shi4 hua1 ting2 chuan2 zi3 de2 cheng2 chan2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–\¢ç½Bä£c3-384fŽR˜a®Žk–@ da2 mo2 shi2 shi4 e4 zhou1 zhu1 geng3 shan1 he2 shang4 si4 fa3
  4. ’B–\¢‹ž’›‰”÷àK›{âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 shi4 jing1 zhao4 cui4 wei1 tan2 xue2 chan2 shi1 si4 fa3
  5. ’B–\ˆê¢YBœlŽR“¹‹ÔâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 yi1 shi4 hang2 zhou1 jing4 shan1 dao4 qin1 chan2 shi1 si4 fa3
  6. ’B–\ˆê¢èNB—ÕàZ‹`ŒºâWŽtŽk–@1 da2 mo2 shi2 yi1 shi4 zhen4 zhou1 lin2 ji4 yi4 xuan2 chan2 shi1 si4 fa3
  7. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 19. ™É‘æ\‹ã juan4 di4 shi2 jiu3
  1. ’B–\ˆê¢èNB—ÕàZ‹`ŒºâWŽtŽk–@2 da2 mo2 shi2 yi1 shi4 zhen4 zhou1 lin2 ji4 yi4 xuan2 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\ˆê¢“¿ŽRéc3-5663âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 yi1 shi4 de2 shan1 xuan1 jian4 chan2 shi1 si4 fa3
  3. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 20. ™É‘æ“ñ\ juan4 di4 er4 shi2
  1. ’B–\ˆê¢˜NB“¿ŽRéc3-5663âWŽtŽk–@2 da2 mo2 shi2 yi1 shi4 lang3 zhou1 de2 shan1 xuan1 jian4 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\ˆê¢–rB—´‹»Ž›’‘¸hŽk–@ da2 mo2 shi2 yi1 shi4 mu4 zhou1 long2 xing1 si4 chen2 zun1 su4 si4 fa3
  3. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 21. ™É‘æ“ñ\ˆê juan4 di4 er4 shi2 yi1
  1. ’B–\ˆê¢c0-b861B“´ŽR—ǘÁâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 yi1 shi4 yun2 zhou1 dong4 shan1 liang2 jie4 chan2 shi1 si4 fa3
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 22. ™É‘æ“ñ\“ñ juan4 di4 er4 shi2 er4
  1. ’B–\ˆê¢c0-b861B“´ŽR—ǘÁâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 yi1 shi4 yun2 zhou1 dong4 shan1 liang2 jie4 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\ˆê¢å͏B‹ÂŽRŒdŽâ’Ê’qâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 yi1 shi4 yuan2 zhou1 yang3 shan1 hui4 ji4 tong1 zhi4 chan2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–\ˆê¢c0-be48B›ÜâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 yi1 shi4 deng4 zhou1 xiang1 yan2 chan2 shi1 si4 fa3
  4. ’B–\ˆê¢àKBšñŽR‘P˜ðâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 yi1 shi4 tan2 zhou1 jia1 shan1 shan4 hui4 chan2 shi1 si4 fa3
  5. ’B–\ˆê¢YBœlŽR^c0-eba2âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 yi1 shi4 hang2 zhou1 jing4 shan1 hong2 yin1 chan2 shi1 si4 fa3
  6. ’B–\“ñ¢•ŸBá•õŽR‹`‘¶âWŽtŽk–@1 da2 mo2 shi2 er4 shi4 fu2 zhou1 xue3 feng1 shan1 yi4 cun2 chan2 shi1 si4 fa3
  7. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 23. ™É‘æ“ñ\ŽO juan4 di4 er4 shi2 san1
  1. ’B–\“ñ¢•ŸBá•õŽR‹`‘¶âWŽtŽk–@2 da2 mo2 shi2 er4 shi4 fu2 zhou1 xue3 feng1 shan1 yi4 cun2 chan2 shi1 si4 fa3
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 24. ™É‘æ“ñ\Žl juan4 di4 er4 shi2 si4
  1. ’B–\“ñ¢•ŸBá•õŽR‹`‘¶âWŽtŽk–@3 da2 mo2 shi2 er4 shi4 fu2 zhou1 xue3 feng1 shan1 yi4 cun2 chan2 shi1 si4 fa3
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 25. ™É‘æ“ñ\ŒÜ juan4 di4 er4 shi2 wu3
  1. ’B–\“ñ¢•ŸBá•õŽR‹`‘¶âWŽtŽk–@4 da2 mo2 shi2 er4 shi4 fu2 zhou1 xue3 feng1 shan1 yi4 cun2 chan2 shi1 si4 fa3
  2. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 26. ™É‘æ“ñ\˜Z juan4 di4 er4 shi2 liu4
  1. ’B–\“ñ¢•ŸBá•õŽR‹`‘¶âWŽtŽk–@5 da2 mo2 shi2 er4 shi4 fu2 zhou1 xue3 feng1 shan1 yi4 cun2 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\“ñ¢•B‘‚ŽR–{ŽââWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 fu3 zhou1 cao2 shan1 ben3 ji4 chan2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–\“ñ¢é°•{‹»‰»‘¶šûâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 wei4 fu3 xing1 hua4 cun2 jiang3 chan2 shi1 si4 fa3
  4. ’B–\“ñ¢èNB›šæÀ˜a®Žk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 zhen4 zhou1 bao3 shou4 zhao3 he2 shang4 si4 fa3
  5. ’B–\“ñ¢àKB’JŽRåUâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 tan2 zhou1 gu3 shan1 zang4 chan2 shi1 si4 fa3
  6. ’B–\“ñ¢^B‰_‹“¹‘éâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 hong2 zhou1 yun2 ju1 dao4 ying1 chan2 shi1 si4 fa3
  7. ’B–\“ñ¢c0-b861B‹ã•õ“¹åiâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 yun2 zhou1 jiu3 feng1 dao4 qian2 chan2 shi1 si4 fa3
  8. ’B–\“ñ¢•B‘aŽR‹§mâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 fu3 zhou1 shu1 shan1 kuang1 ren2 chan2 shi1 si4 fa3
  9. ’B–\“ñ¢c0-b861B“´ŽRŽtåiâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 yun2 zhou1 dong4 shan1 shi1 qian2 chan2 shi1 si4 fa3
  10. ’B–\“ñ¢å͏B‹ÂŽR“쓃Œõ—NâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 yuan2 zhou1 yang3 shan1 nan2 ta3 guang1 yong3 chan2 shi1 si4 fa3
  11. ’B–\“ñ¢å͏B‹ÂŽR“쓃Œõ–sâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 yuan2 zhou1 yang3 shan1 nan2 ta3 guang1 mu4 chan2 shi1 si4 fa3
  12. ’B–\“ñ¢‚ˆÀ”’…–{mâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 gao1 an1 bai2 shui3 ben3 ren2 chan2 shi1 si4 fa3
  13. ’B–\“ñ¢‘åŒõŽR‹æqâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 da4 guang1 shan1 ju1 hui4 chan2 shi1 si4 fa3
  14. ’B–\“ñ¢àKB—´‰åŽR‹“ÙâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 tan2 zhou1 long2 ya2 shan1 ju1 dun4 chan2 shi1 si4 fa3
  15. ’B–\“ñ¢ç½B‰Y“ª‘SÎâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 e4 zhou1 pu3 tou2 quan2 sui4 chan2 shi1 si4 fa3
  16. ’B–\“ñ¢å͐¢”Õ—´ŽR‰Â•¶âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 er4 shi4 yuan2 shi4 pan2 long2 shan1 ke3 wen2 chan2 shi1 si4 fa3
  17. ’B–\“ñ¢c0-bf43B—Œ da2 mo2 shi2 er4 shi4 li3 zhou1 luo4
  18. ŽRŒ³ˆÀâWŽtŽk–@ shan1 yuan2 an1 chan2 shi1 si4 fa3
  19. ’B–\ŽO¢•ŸBŒº¹”õâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 fu2 zhou1 xuan2 sha1 bei4 chan2 shi1 si4 fa3
  20. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 27. ™É‘æ“ñ\Žµ juan4 di4 er4 shi2 qi1
  1. ’B–\ŽO¢–Pãĕ{Â•õ™B‘^âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 feng4 xiang2 fu3 qing1 feng1 chuan2 chu3 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\ŽO¢åõBÎ–åŽRàÙå]âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 xiang1 zhou1 shi2 men2 shan1 xian4 yun4 chan2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–\ŽO¢–Pãĕ{Ž‡—Ë‹§ˆê’èæS‘åŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 feng4 xiang2 fu3 zi3 ling2 kuang1 yi1 ding4 jue2 da4 shi1 si4 fa3
  4. ’B–\ŽO¢•ŸB’·ŒcŒd—ÅâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 fu2 zhou1 chang2 qing4 hui4 leng2 chan2 shi1 si4 fa3
  5. ’B–\ŽO¢èîB‰_–åŽR•¶˜îŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 shao2 zhou1 yun2 men2 shan1 wen2 yan3 shi1 si4 fa3
  6. ’B–\ŽO¢òB‡—´ŽR“¹™BâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 quan2 zhou1 shui4 long2 shan1 dao4 chuan2 chan2 shi1 si4 fa3
  7. ’B–\ŽO¢“ðB›œäc0-f1aaâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 ru3 zhou1 bao3 ying1 yong2 chan2 shi1 si4 fa3
  8. ’B–\ŽO¢ç¹¢”mÔŽRŒdèÎâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 ying3 shi4 ba1 jiao1 shan1 hui4 jing4 chan2 shi1 si4 fa3
  9. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 28. ™É‘æ“ñ\”ª juan4 di4 er4 shi2 ba1
  1. ’B–\ŽO¢^B–P±ŽR“¯ˆÀâWŽt–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 hong2 zhou1 feng4 qi1 shan1 tong2 an1 chan2 shi1 fa3
  2. ’B–\ŽO¢‹gBŽ‘•Ÿ”@›‰âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 ji2 zhou1 zi1 fu2 ru2 shi2 chan2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–\ŽO¢•ŸB—…ŽR“¹ŠÕâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 fu2 zhou1 luo2 shan1 dao4 xian2 chan2 shi1 si4 fa3
  4. ’B–\ŽO¢ç¬BŒìš ŽçŸŸÄ‰Ê‘åŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 sui2 zhou1 hu4 guo2 shou3 cheng2 jing4 guo3 da4 shi1 si4 fa3
  5. ’B–\ŽO¢“ðBŽl‘ÉŽv–¾âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 ru3 zhou1 si4 tuo2 si1 ming2 chan2 shi1 si4 fa3
  6. ’B–\ŽO¢ˆÀB”’’›ŽRŽuš¢‘åŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 san1 shi4 an1 zhou1 bai2 zhao4 shan1 zhi4 yuan2 da4 shi1 si4 fa3
  7. ’B–\Žl¢åõBœA“¿‰„âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 si4 shi4 xiang1 zhou1 guang3 de2 yan2 chan2 shi1 si4 fa3
  8. ’B–\Žl¢¼ì—щ@Ÿ‰“âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 si4 shi4 xi1 chuan1 xiang1 lin2 yuan4 cheng2 yuan3 chan2 shi1 si4 fa3
  9. ’B–\Žl¢‹à—Ë•òæ“¹[—ZÆâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 si4 shi4 jin1 ling2 feng4 xian1 dao4 shen1 rong2 zhao4 chan2 shi1 si4 fa3
  10. ’B–\Žl¢™Ôòˆè˜a®Žk–@ da2 mo2 shi2 si4 shi4 shuang1 quan2 yu4 he2 shang4 si4 fa3
  11. ’B–\Žl¢c0-ba73B—…Š¿‰@Œj[âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 si4 shi4 zhang1 zhou1 luo2 han4 yuan4 gui4 shen1 chan2 shi1 si4 fa3
  12. ’B–\Žl¢’B–\Žl¢¸B—ÀŽRæVâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 si4 shi4 da2 mo2 shi2 si4 shi4 sheng1 zhou1 liang2 shan1 guan1 chan2 shi1 si4 fa3
  13. ’B–\Žl¢“ðB•—ŒŠ‰„ºâWŽtŽk–@1 da2 mo2 shi2 si4 shi4 ru3 zhou1 feng1 xue2 yan2 zhao1 chan2 shi1 si4 fa3
  14. âW–å_èñW chan2 men2 nian1 song4 ji2
 29. ™É‘æ“ñ\‹ã juan4 di4 er4 shi2 jiu3
  1. ’B–\Žl¢“ðB•—ŒŠ‰„ºâWŽtŽk–@2 da2 mo2 shi2 si4 shi4 ru3 zhou1 feng1 xue2 yan2 zhao1 chan2 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\Žl¢¸B“¿ŽR‰–§š¢–¾âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 si4 shi4 sheng1 zhou1 de2 shan1 yuan2 mi4 yuan2 ming2 chan2 shi1 si4 fa3
  3. ’B–\ŒÜ¢“ðB›œäÈ”OâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 wu3 shi4 ru3 zhou1 bao3 ying1 xing3 nian4 chan2 shi1 si4 fa3
  4. ’B–\ŒÜ¢åõB´Ÿâ^iâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 wu3 shi4 xiang1 zhou1 qing1 qi1 hong2 jin4 chan2 shi1 si4 fa3
  5. ’B–\ŒÜ¢•œB–k“ƒŒõâNâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 wu3 shi4 fu4 zhou1 bei3 ta3 guang1 zuo4 chan2 shi1 si4 fa3
  6. ’B–\ŒÜ¢‹à—ː´—Á•¶‰vâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 wu3 shi4 jin1 ling2 qing1 liang2 wen2 yi4 chan2 shi1 si4 fa3
  7. ’B–\ŒÜ¢¸B•¶ŽêœäáÁ˜a®Žk–@ da2 mo2 shi2 wu3 shi4 sheng1 zhou1 wen2 shu1 ying1 zhen1 he2 shang4 si4 fa3
  8. ’B–\ŒÜ¢•ŸšŽ‰ë˜a®Žk–@ da2 mo2 shi2 wu3 shi4 fu2 yan2 ya3 he2 shang4 si4 fa3
  9. ’B–\ŒÜ¢ç¹B‘å—zŽRŒxŒºâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 wu3 shi4 ying3 zhou1 da4 yang2 shan1 jing3 xuan2 chan2 shi1 si4 fa3
  10. ’B–\˜Z¢–¾Bá›ŽRdèû–¾æSâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 liu4 shi4 ming2 zhou1 xue3 bao3 shan1 zhong4 xian3 ming2 jue2 chan2 shi1 si4 fa3
  11. ’B–\˜Z¢“ðB—tãpŸdÈ–¾šæ‘åŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 liu4 shi4 ru3 zhou1 ye4 xian4 gui1 xing3 ming2 shou4 da4 shi1 si4 fa3
  12. ’B–\˜Z¢ŸB‘åŽq‰@‘PºâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 liu4 shi4 fen2 zhou1 da4 zi3 yuan4 shan4 zhao1 chan2 shi1 si4 fa3
  13. ’B–\˜Z¢‹à—ː´—Á‘׋ÔâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 liu4 shi4 jin1 ling2 qing1 liang2 tai4 qin1 chan2 shi1 si4 fa3
  14. ’B–\˜Z¢¢“ŠŽqŽR‹`ÂâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 liu4 shi4 shi4 tou2 zi3 shan1 yi4 qing1 chan2 shi1 si4 fa3
 30. âW–å_èñW ™É‘æŽO\ chan2 men2 nian1 song4 ji2 juan4 di4 san1 shi2
  1. ’B–\Žµ¢ˆ£B“쌹‘^š¢Žœ–¾‘åŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 qi1 shi4 ai1 zhou1 nan2 yuan2 chu3 yuan2 ci2 ming2 da4 shi1 si4 fa3
  2. ’B–\Žµ¢c0-b861B‹»‹³ŽçŽÅ˜a®Žk–@ da2 mo2 shi2 qi1 shi4 yun2 zhou1 xing1 jiao4 shou3 zhi1 he2 shang4 si4 fa3
  3. ’B–\Žµ¢“Vˆß‹`œå˜a®Žk–@ da2 mo2 shi2 qi1 shi4 tian1 yi1 yi4 huai2 he2 shang4 si4 fa3
  4. ’B–\”ª¢å͏B—kŠò•û˜ðâWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 ba1 shi4 yuan2 zhou1 yang2 qi2 fang1 hui4 chan2 shi1 si4 fa3
  5. ’B–\‹ã¢˜®B”’‰_ŽRŠC˜ðŽç’[âWŽtŽk–@ da2 mo2 shi2 jiu3 shi4 shu1 zhou1 bai2 yun2 shan1 hai3 hui4 shou3 duan1 chan2 shi1 si4 fa3
  6. ’B–“ñ\¢çÀBŒÜ‘c–@‰‰âWŽtŽk–@ da2 mo2 er4 shi2 shi4 dan1 zhou1 wu3 zu3 fa3 yan3 chan2 shi1 si4 fa3
  7. ’B–“ñ\¢‰©—´èˌ¹ˆÒ´âWŽtŽk da2 mo2 er4 shi2 shi4 huang2 long2 ling2 yuan2 wei2 qing1 chan2 shi1 si4
  8. ’B–“ñ\ˆê¢“Œ‹ž“V”J’·èˎ›Žç‘ìâWŽtŽk–@ da2 mo2 er4 shi2 yi1 shi4 dong1 jing1 tian1 ning2 chang2 ling2 si4 shou3 zhuo2 chan2 shi1 si4 fa3
  9. “Œ“yœä‰»Œ«¹ dong1 tu3 ying1 hua4 xian2 sheng4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02